Escola de Tennis

Mini-tennis:

Concepte principal de la nostra ensenyança:

A la nostra escola, considerem fonamental un gran treball tècnic i de coordinació absoluta. A la nostra escola fem èmfasi a un treball basat en els objectius i diferents àrees a treballar. Tècnica, táctica, coordinació i esperit de superació).

A la nostra escola premiem la bona educació, companyonia i capacitat d’esforç.

Iniciació:

Durant aquesta etapa, intentem que el nen/a es familiaritzi:

  • Amb tota mena de cops des del primer dia.
  • Amb la competició a través d’activitats per equips i per parelles i de caràcter lúdic i recreatiu.
  • Amb les diferents pilotes a utilizar en el seu procés de desenvolupament com a jugador de tennis.
  • Amb la metodologia d’entrenament. (Escalfament, controls, adaptació a les diferents situacions de joc i estiraments)

tennis web

Perfeccionament:

En aquesta etapa els nostres objectius són:

  • Aprofundir a cada àrea que integren la formació del jugador (tècnica, táctica, física i competició)
  • Dominar el reglament dels diferents formats de competició i el calendari propi d’aquesta etapa.
  • Analitzar les diferents metodologies de treball i familiaritzar-se amb noves variants d’aquestes.
  • Fixar una disciplina de puntualitat, assistència i comportament. A aquesta edat se li ha de donar una gran importancia a l’actitut dels jugadors (en els entrenaments i en els partits i se’ls exigirà.