Arts Marcials

Les arts marcials afavoreixen el desenvolupament de la força, coordinació, velocitat, flexibilitat i equilibri del nen. Ajuden als nens a desenvolupar el seu poder d’autocontrol i ensenyen valors com: respecte, tolerància, motivació, autoestima,educació, companyonia, etc.
Inclou diverses modalitats d’arts marcials i defensa personal.

De 5 a 15 anys

artsmarcials web